Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Hoe solliciteren bij de GOB?

Hoe solliciteren bij de GOB? 

Ben je geïnteresseerd in een job bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel? Kom dan snel hieronder te weten hoe je kan solliciteren. 

Wat is het verschil tussen een contractuele medewerker en een statutaire medewerker? 

In de publieke sector wordt er een onderscheid gemaakt tussen contractuele en statutaire personeelsleden. Zowel de statutaire als de contractuele personeelsleden zijn aan dezelfde arbeidsvoorwaarden onderworpen. Dit is onder andere van toepassing op de verlofregeling, het volgen van opleidingen en de extralegale voordelen. Voor andere aspecten zoals doorgroeimogelijkheden of het pensioen gelden andere bepalingen. 

Contractuele personeelsleden worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst die wordt gesloten tussen de werkgevende overheid en de aangeworven persoon. Zoals in de privésector wordt er een contract afgesloten tussen de werkgever en de werknemer. Vandaar de term ‘contractueel’. 

Statutaire personeelsleden zijn onderworpen aan een statuut dat hen eenzijdig wordt opgelegd door de overheid. Om aangeworven te worden als statutair personeelslid moet men slagen voor een door Talent.brussels en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) georganiseerd examen. Ze zijn belast met de permanente bestuursopdrachten en hebben daarom een vaste betrekking. Hun functie kan enkel worden beëindigd in de gevallen waarin de regelgeving dit voorziet (zoals pensioen, vrijwillig ontslag, afzetting of beroepsongeschiktheid). 

 

Hoe verloopt de selectieprocedure bij een contractuele betrekking? 

Indien je solliciteert voor een contractuele betrekking (contract voor onbepaalde of bepaalde duur, vervangingscontract of een startbaanovereenkomst) zal de selectieprocedure via de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verlopen ofwel in uitzonderlijke gevallen via Actiris. 

Via de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB): 

Indien je solliciteert voor een functie bij de GOB dien je je CV en motivatiebrief in te dienen via de website JOBS. Nadien volgt er een cv-screening waarbij de deelnemingsvoorwaarden (diploma, werkervaring, etc.) zoals beschreven in de vacature worden nagekeken door een HR-medewerker van de GOB. 

Als je slaagt voor de CV-screening dien je (indien voorzien in de selectieprocedure) een praktische test af te leggen, zoals het oplossen van een casus, alvorens je mag deelnemen aan het interview. Tijdens het interview wordt er gepeild naar jouw motivatie en kennis en worden de functionele competenties bevraagd aan de hand van de STAR-methode. STAR staat voor situatie, taak, actie en resultaat waarbij je als kandidaat steeds voorbeelden dient te geven uit recente professionele situaties. Deze interviews worden ter plaatste georganiseerd. 

Om te slagen voor het interview dien je minimum 60% te behalen. Indien je als kandidaat werd weerhouden zal de indiensttreding plaatsvinden naargelang de afgesproken termijn tussen jou en je toekomstige werkgever. 

 

Via Actiris: 

In bepaalde gevallen zoals bij een startbaanovereenkomst is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wettelijk verplicht om de preselectie en bij deze de CV-screening te laten uitvoeren via Actiris.  Als kandidaat dien je dan je cv en motivatiebrief te versturen naar Actiris. De cv-screening zal dan uitgevoerd worden door een HR-medewerker van Actiris. Indien je geslaagd bent voor de preselectie zal je door Actiris worden uitgenodigd om deel te nemen aan een intakegesprek. Na het afnemen van de intakegesprekken zal Actiris de best gerangschikte kandidaten doorsturen naar de GOB. Het vervolg van de selectieprocedure verloopt hetzelfde als bij een contractuele betrekking. 

 

Hoe verloopt de selectieprocedure bij een statutaire betrekking? 

Wanneer je voor een statutaire betrekking solliciteert bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zal de selectieprocedure worden uitgevoerd door Talent.brussels. Dit gewestelijk openbaar bestuur werd gecreëerd in 2018 en staat in voor de aanwerving van statutaire werknemers en topmanagers van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdiensten. Talent.brussels vormt als het ware de schakel tussen jou als kandidaat en de openbare werkgevers binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals onder meer de GOB.  

Je kan deze vacatures terugvinden op de website van Talent.brussels alsook de website van de GOB. Aarzel dus niet om deze regelmatig te raadplegen! 

Hoewel elke vacature voorzien is van zijn eigen selectiereglement wordt hieronder kort beschreven welke stappen men dient te doorlopen wanneer men solliciteert voor een statutaire functie. 

Voor een statutaire betrekking dien je dus rechtstreeks te solliciteren via de website van Talent.brussels waar je een profiel dient aan te maken. 

In de eerste plaats zal er een CV-screening plaatsvinden waarbij de deelnemingsvoorwaarden (diploma, ervaring, rijbewijs, etc.) worden nagekeken door de HR-medewerkers van Talent.brussels. Indien je geslaagd bent voor de CV-screening zal je vervolgens een aantal proeven dienen af te leggen die reeds een aantal competenties test die vereist zijn om de desbetreffende functie uit te oefenen. Deze testen worden online georganiseerd. Voor bepaalde vacatures dien je ook nog een extra praktische proef af te leggen zoals het oplossen van een casus alvorens je mag deelnemen aan het interview. Tijdens het interview wordt er naar je motivatie gepeild en worden er opnieuw een aantal belangrijke competenties bevraagd aan de hand van de STAR-methode. Het vereiste minimum om te slagen bedraagt 50%. 

Indien je geslaagd bent voor het selectiegesprek volgt dan de indiensttreding. Afhankelijk van je niveau zal je, éénmaal je in dienst bent getreden, een stage dienen te doorlopen van ofwel 6 maanden (niveau c of B) ofwel van 1 jaar (niveau A). Als je na je stage positief wordt geëvalueerd zal je aangesteld worden als statutair ambtenaar.