Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Voor iedereen een job op maat

De verscheidenheid van onze werkingsdomeinen vormt tevens onze rijkdom.

 •  Ruimtelijke ordening,
 • Mobiliteit,
 •  Huisvesting,
 • Financiën en begroting,
 •  Economie,
 •  Werkgelegenheid,
 •  Human resources,
 • Communicatie,
 •  Vertaling,
 • Informatica,
 • ...

 • Heel wat van onze medewerkers gaan in de komende jaren met pensioen! Kom dus samen met ons bouwen aan de toekomst van Brussel!
 • Voordelen

  De GOB is een werkgever die naar zijn medewerkers luistert en daartoe regelmatig hun mening vraagt, onder andere wat hun werkomstandigheden betreft. 

  De vele mogelijkheden op het vlak van opleiding en interne mobiliteit zorgen voor een maximale persoonlijke ontwikkeling.

  De GOB biedt aantrekkelijke lonen en vele voordelen. Zo zijn er 35 jaarlijkse verlofdagen en glijdende werktijden, om een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken.

  De Sociale Dienst van de GOB organiseert ieder jaar opvang voor de kinderen van het personeel tijdens de schoolvakanties (Pasen, juli en augustus).

  Het ministerie onderneemt verscheidene acties op het vlak van gezondheidszorg, onder andere: een griepvaccinatiecampagne, kankeropsporing, hulp bij het stoppen met roken... Sinds enkele jaren voert het daarenboven een actief beleid inzake het welzijn op het werk.

  • Aantrekkelijk loon
  • Maaltijdcheques
  • Ruime opleidingsmogelijkheden
  • MIVB-abonnement
  • Sportzaal
  • Hospitalisatieverzekering
  • Tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC
  • Interne mobiliteit is mogelijk
  • Fietspremie
  • 35 verlofdagen per jaar
  • Glijdende werkuren
  • Eindejaarspremie
  • Vlot bereikbaar (Rogier, Noordstation,...)
  • Buurtcrèche
  • ...

  Gelijke kansen

  De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft zich ertoe verbonden de bevolking te weerspiegelen waar hij ten dienste van staat, door een beleid ter bevordering van gelijke kansen en diversiteit te voeren. Iedereen die gemotiveerd en competent is, kan zich kandidaat stellen voor een betrekking bij de GOB, zonder enige discriminatie.