Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Jurist(e) bij de dienst Economie m/v/x

Referentie: 40000210

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Ben jij onze nieuwe jurist(e) die houdt van afwisseling?

Wil je zelf juridische kaders creëren?

Zoek je een mix tussen adviseren, beleidswerk en projectbeheer?

Je takenpakket

De dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid zoekt een jurist(e) om het team te versterken, met een contract van 4 jaar.

De dienst economie bestaat uit een 40-tal mensen. Je zal er samenwerken met 1 andere jurist op alle materies die de dienst Economie beheert, zoals de steun aan ondernemingen, projectoproepen, toeristische verblijfsvestigingen, toegang tot het beroep, ambulante handel en landbouw.

De functie betreft voornamelijk juridische aangelegenheden, maar laat ook toe om te werken rond onder meer:

 • de uitvoering en de uitwerking van het economisch beleid, beleidsinstrumenten (bijv. voor premiesystemen, vergunningsregimes,…) en beleidsoriëntaties (bijv. voor ‘voorbeeldig ondernemen’,…)
 • het beheren en uitvoeren van interne en externe projecten, bijvoorbeeld op het vlak van de Shifting Economy – de Brusselse strategie voor de economische transitie,
 • de opvolging van het Europees beleid voor de materies die de dienst Economie beheert.

Je zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van regelgevende teksten, zoals ordonnanties en besluiten van de Regering. Dit houdt in dat je, in samenwerking met de collega’s die de materie uitvoeren, een eerste ontwerp van tekst opstelt en verfijnt. Vervolgens volg je de tekst op gedurende het gehele regelgevend proces, bijvoorbeeld in de discussies met het kabinet van de bevoegde minister, de adviesprocedures (bij Brupartners, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Raad van state, etc.) en desgevallend de bespreking in het Parlement.

Je staat ook in voor het verlenen van juridisch advies aan je collega’s, voor alle vragen die zij zouden hebben met betrekking tot de toepassing van de betrokken regelgeving. Dit kan ook vragen van buiten de Dienst Economie betreffen, bijvoorbeeld van ondernemingen, burgers of externe partners.

De erkende ondernemingsloketten zijn bevoegd voor het erkennen van de beroepsbekwaamheden en de aflevering van de vergunningen voor ambulante activiteiten – je staat de medewerkers van de ondernemingsloketten in die taken bij door advies te verlenen en richtlijnen op te stellen.

Je zal bij gelegenheid ook instaan voor het verlenen van adviezen over ontwerpen van gemeentereglementen betreffende ambulante en kermisactiviteiten, waarbij je de overeenstemming van het ontwerp met de desbetreffende regelgeving nagaat.

Info functie: Nick Meysman - nmeysman@gob.brussels

Je werkgever

De dienst Economie waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Economie en Werkgelegenheid, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) heeft als doel een duurzame economie en werkgelegenheid te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze diensten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven en werknemers.

Meer info op https://economie-werk.brussels/

De opdracht van Brussel Economie en Werkgelegenheid is de duurzame economie bevorderen en werkgelegenheid scheppen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De dienst Economie omvat alle activiteiten met betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden op het vlak van economie. De dienst ondersteunt de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De dienst Economie draagt bij tot het economische beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn zeer onderlegd in alles wat de staatssteun aangaat. Ze stellen juridische adviezen op voor de beleidsmakers. Via subsidies ondersteunen ze ook initiatieven ter versterking van het economische beleid.

Bovendien voeren de deskundigen van de dienst Economie ook analyses uit en is hij sinds de zesde staatshervorming verantwoordelijk voor nieuwe bevoegdheden (toegang tot het beroep, uitvoercertificaten, ...) of andere recente opdrachten (het toerismebedrijf).

 De dienst Economie is overigens ook actief op het vlak van de landbouw en de voedingssector, met bijzondere aandacht voor de stadslandbouw. Wij steunen de Brusselse scholen in hun voedingsbeleid via financiële steun voor het ter beschikking stellen van melk, fruit en groenten.

 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding: competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,27€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);

Je profiel

Diploma[2]

Je bent in het bezit van een Master in de rechten behaald aan een Belgische universiteit na minstens 5 jaar studie.

U kunt ook deelnemen als u een Belgisch gelijkwaardigheidsattest hebt behaald. Deze gelijkstelling moet echter duidelijk vermelden dat dit generiek masterdiploma werd afgeleverd op basis van een diploma in een rechtenoriëntatie behaald in een universitaire school of gelijkwaardig.

Opgelet: Voor houders van een geldig gelijkwaardigheidsattest is een specifieke ervaring vereist (toe te voegen aan de eventuele specifieke ervaring voor de functie): een beroepservaring van 2 jaar in een juridische functie op het gebied van Belgisch recht is vereist.

Als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2022-2023 kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs op bij je kandidatuurindiening, met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting

Als je slaagt voor de selectieprocedure, kan je niet in dienst treden als je je jouw diploma/attest van slagen niet behaald hebt.

Technische competenties/kennis

 • Je beschikt over een goede kennis van het administratief recht, je kan de principes ervan toepassen op concrete gevallen en vraagstukken, je weet welke bronnen je kan consulteren om bijkomende informatie te vinden.
 • Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Functionele competenties[3]

 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving 
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen 
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren 
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid 
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Weddeschaal: Attaché – A1

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3.797,98 €

 Benieuwd naar de salarissen die van toepassing zijn in het Brussels openbaar ambt? Je vindt alle detail hier en je kan ook een schatting maken via de loonsimulator.

Procedure[4]

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 13/07/2023 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) te bezorgen via onze website: https://overheidsdienst.brussels/jobs-nl/

Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40000210 vermeldt.

Info procedure : Ekram el Azzouzi - eelazzouzi@gob.brussels

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature;
 • Indien we meer dan 10 kandidaturen hebben ontvangen, zullen alle kandidaten dienen deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test.
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek die als doel heeft de specifieke competenties en kennis van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Het selectiegesprek en alle onderdelen van de selectieprocedure gaan door in de taalrol de vacature.
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.
 • De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

[1] Nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,9999

[2] Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven. https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie als je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel moet je wel over die documenten beschikken. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking

[3] De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

[4] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.