Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Keukenhulp (m/v/x)

Referentie: 1070455/40002133

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Beschrijving van de functie:

Je werkt in een jonge en dynamische omgeving in twee cafetaria's. Als Keukenhulp (m/v/x) leer je de kneepjes van het vak onder begeleiding van je meerderen.

Je opdrachten:

- Je bereidt en/of kookt voedingsmiddelen (soepen, saladebar, broodjes, desserts, ...): groenten schillen, wassen en snijden; vlees en vis snijden; porties voorbereiden en broodjes beleggen, ... door gebruik te maken van de passende machines en hulpmiddelen en in overeenstemming met de gezondheidsnormen. Alle gebruikte voedingsmiddelen zijn vers, dus alle gerechten moeten bereid worden;
- Je bedient klanten aan de toog;
- Je beheert de kassa;
- Je formuleert voorstellen voor het verbeteren van het werk, nieuwe recepten en gevarieerde menu's;
- Je onderhoudt en verzorgt het keukengerei van de cafetaria;
- Je doet de afwas en reinigt en onderhoudt het keukenmateriaal;
- Je onderhoudt de cafetaria en de lokalen van het personeel van de cafetaria;
- Je zorgt dat er koffie beschikbaar is (in geval van vergaderingen in de vergaderzalen) volgens de verstrekte informatie en met inachtneming van de hygiënevoorschriften;

Volledigheidshalve, zal je werkrooster er als volgt uitzien: aankomst mogelijk tussen 7 en 8 uur en vertrek tussen 15 en 16 uur. Je dient een uniform te dragen tijdens de uitoefening van je functies.

Situering binnen de organisatie

De directie Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de coördinatie van de diensten voor de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De directie Facilities bestaat uit 4 polen:

 • De pool "Sturing", onder leiding van de directeur, coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten ("Single Point of Contact").
 • De pool "Administratieve Gebouwen" staat in voor het beheer van de investeringen, voor de organisatie van de ruimten en voor het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren. De beheerders van de portefeuilles en technieken werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste ingenieur.
 • De pool "Goederen & Diensten" omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn (aankoopcentrale, catering, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling, ...), onder leiding van een eerste attaché.
 • De pool "Onroerend Patrimonium" heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie). De projectbeheerders staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste attaché.

Profiel

Functionele vaardigheden

- Je structureert je werk door de prioriteiten te bepalen en door heel wat verschillende taken systematisch te vervullen.

- Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren.

Een goede motivatie is ook belangrijk voor de functie en zal zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Kennis

Je hebt een basiskennis van de voorschriften inzake netheid en hygiëne op het gebied van voedingsmiddelen (gezondheidsnormen)

Troeven

- Een diploma hoger secundair onderwijs hotelwezen/catering grootkeuken is een troef.

- Je zult in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.

Wij bieden je

Weddeschaal: C101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.080,71

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • goede balans tussen werk en privé: 35 verlofdagen per jaar en sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • hospitalisatieverzekering
 • cafetaria's die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • buurtcrèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement
 • volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC)
 • fietspremie: € 0,24/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen € 600 en € 3.200 bruto per jaar)
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Daarnaast geniet je van verschillende opleidingsmogelijkheden, waaronder een pakket voor nieuwkomers, competentiebalansen, op maat gemaakte opleidingstrajecten, loopbaancoaching, enz.

… bekijk al onze voordelen op https://overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons je curriculum vitae en motivatiebrief te bezorgen op het volgende e-mailadres: sprb@actiris.be. Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT DE FUNCTIECODE 1070455/40002133 VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:
Er vindt een preselectie plaats op basis van de deelnemingsvoorwaarden voor deze vacature (ervaring, diploma);
De kandidaten die door de preselectie zijn geraakt, zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek bij Actiris;
De 10 kandidaten die het best scoren op deze test zullen worden uitgenodigd voor een STAR-selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) om de specifieke competenties voor deze functie te beoordelen. Dit gesprek zal tijdens de kantooruren bij de GOB plaatsvinden;
Je wordt per e-mail uitgenodigd. Gelieve in je kandidaatstelling een geldig e-mailadres te vermelden en je mailbox regelmatig te raadplegen.
Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.
De gekozen kandidaat zal verzocht worden zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Bij ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de persoon die op het onderdeel 'motivatie' de meeste punten scoort.

Noémie Beys: (Tel.: 02/800.30.19  / E-mail: nbeys@gob.brussels) 

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.