Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Afwasser (m/v/x) - startbaanovereenkomst

Referentie: 40000087

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Ben je niet bang om je handen nat te maken? Deze functie is voor jou ! 

Brussel Synergie zoekt 1 afwasser (m/v/x) voor de dienst Facilities.

Je zal deel uitmaken van een team van 17 personen.

Je takenpakket

Als afwasser zijn je belangrijkste dagelijkse taken als volgt:

  • Je gebruikt de professionele vaatwasser;
  • Je leegt de karren met vaatwerk en keukenmateriaal, je wast het, je droogt het en je bergt het op;
  • Je maakt het vaatlokaal schoon;
  • Je maakt de stockeerlokalen van de keuken schoon (voorraadkamer, koude kamers, enz.);
  • Je zet de dranken in de koelkasten voordat het restaurant opent;
  • Je maakt de zaal klaar voor de opening (stoelen, glazen en koppen, …);

Je bent ook de back-up voor de keukenhulpen als er iemand afwezig is. Je bijkomstige taken zijn als volgt:

  • Je bereidt en/of kookt koude gerechten (broodjes, koude desserten, salad bar, smoothies) of warme gerechten (soep, dagschotel, pasta, panini, warme desserten, quiches): je schilt, wast en snijdt groenten, vlees en vis. Je bereidt de porties, je vult borden en je maakt broodjes, … waarbij je de juiste toestellen en gereedschappen gebruikt en de gezondheidsnormen in acht neemt. Alle gebruikte voedingsmiddelen zijn vers: alles moet echt bereid worden;
  • Je bedient de klanten aan de toog (warme schotels, broodjes, panini's, pasta enz.);
  • Je beheert de kassa;
  • Je onderhoudt en verzorgt het keukengerei van de cafetaria;
  • Je maakt de vaat, het keukenmateriaal en de bedieningstogen schoon volgens het schoonmaakplan;
  • Je onderhoudt de cafetaria en de daarbij horende personeelslokalen onderhouden; 
  • Je onderhoudt je eigen werkkledij;
  • Je haalt het gebruikte vaatwerk van de keuken op in het gebouw;

Contactpersonen

Contact procedure

Ismaël HAOUARI CHOUGRATI - ihaouari@sprb.brussels

Contact functie

Iliyana TASHEVA  - itasheva@gob.brussels

Je werkgever

De dienst Facilities, waarvan je deel zal uitmaken, behoort tot Brussel Synergie, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Synergie (BS) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en zorgt voor het beheer en de algemene samenhang van de werking en de acties van de GOB.

De dienst Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de coördinatie van de diensten met het oog op de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De dienst Facilities bestaat concreet uit 4 directies:

  • De directie Sturing, onder leiding van de directeur, coördineert het management van de dienst en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten ("Single Point of Contact").
  • De directie Administratieve Gebouwen staat in voor het beheer van de investeringen, de organisatie van de ruimten en het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren.
  • De directie Goederen & Diensten omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn, (aankoopcentrale, catering/restaurant, onthaal, drukkerij, wagenpark, briefwisseling, enz.).
  • De directie Onroerend Patrimonium heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving waarin welzijn centraal staat:

  • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven: flexibiliteit en variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
  • Een gevarieerd, gepersonaliseerd en divers opleidingsaanbod, met een mix van opleidingen met fysieke aanwezigheid en e-learning, alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
  • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
  • Een sportzaal en stoelmassages;
  • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt, alsook voedingsadvies;
  • Een hospitalisatieverzekering;
  • Gezellige evenementen;
  • Een buurtcrèche;
  • Een werkgever die aandacht heeft voor het milieu, een duurzaam gebouw;
  • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook van belang is, biedt de GOB boven op je loon talloze voordelen, zoals:

  • Een gratis MIVB-abonnement;
  • De volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn);
  • Een fietspremie van € 0,27/km;
  • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
  • Als je slaagt voor een examen, een taalpremie (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);
  • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Je profiel

Je bent jonger dan 25 jaar. Startbaanovereenkomsten zijn uitsluitend voorbehouden voor jongeren onder de 26 jaar. Het contract eindigt aan het einde van het kwartaal dat je 26 wordt.

Diploma[2]

-        Voor deze functie is geen diploma vereist.

Vereiste ervaring

Voor deze functie is geen ervaring vereist.

Functionele vaardigheden [3]

  • Je bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's;
  • Je gebruikt de beschikbare hulpmiddelen en voert eenvoudige of repetitieve taken zelfstandig, correct en systematisch uit;
  • Je begrijpt elementaire zaken, je kan omgaan met onduidelijke informatie en schat de eigen kennis correct in.

Bijzondere vereisten voor de functie

Je werkdag begint tussen 8.00 en 8.30 uur.

Troeven

  • Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.
  • Je hebt kennis van keukenhygiëne en -veiligheid.

Onze waarden

  • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving.
  • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de gebruikers van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen.
  • Uitmuntendheid: zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren.
  • Integriteit: de wetten en de regels naleven, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid.
  • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen.

Wij bieden je

Startbaanovereenkomst

Weddeschaal: D1

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): D1: € 2.452,30 €

Benieuwd naar de lonen die van toepassing zijn bij de Brusselse overheid? Hier vind je alle details en kan je met de loonsimulator een raming maken van je (toekomstige) loon.

Procedure[4]

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, vragen we je ons vóór 05/04/2024 om middernacht je curriculum vitae en motivatiebrief te bezorgen (opgesteld in het Nederlands):

via afwasser M/V/X - Ref. 4198670 | Actiris

of via email : hdahmani@actiris.be

Opgelet, je dient voor deze functie eerst een verplicht, gunstig medisch onderzoek af te leggen vooraleer je in dienst kan komen.

Wil je op de hoogte blijven van onze toekomstige vacatures? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via https://jobs.overheidsdienst.brussels/nl/page/mailinglist/.

[1]Nog niet geïndexeerd bedrag – huidige index x 2,0399

[2]Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, want het verkrijgen van het attest neemt verschillende weken in beslag.

Je kan onder voorbehoud aan de selectie deelnemen als je nog niet in het bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het ogenblik dat de betrekking je wordt aangeboden, moet je in het bezit zijn van deze documenten, anders zal de betrekking aangeboden worden aan de volgende kandidaat in de rangschikking.

[3]De motivatie en de in het vet weergegeven competentie(s) worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

[4]Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.