Portret van Jean-Pierre Mabenga

Jean-Pierre Mabenga

Attaché bij de directie financiële Controle en goed financieel Beheer

Ik voer de financiële controle uit voor de Europese Structuurfondsen en de controle op het goede beheer van de gewestelijke subsidies. Dankzij mijn functie kan ik mijn kennis voortdurend uitbreiden. Ik ervaar veel voldoening wanneer mijn aanbevelingen het mogelijk maken de procedures en het kwaliteitsniveau te verbeteren.

Zij vertellen over hun job...