Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

5 Taxicontroleurs (m/v/x)

Referentie: 40000534 – 40000928 – 40001164 – 40001231 - 4

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud:

Als Taxicontroleur controleer je de naleving van de regelgeving in verband met taxi's en huurvoertuigen met chauffeur. Je verricht regelmatig inspecties en controles op het terrein. Je stelt overtredingen vast en meldt ze aan de autoriteiten en de bevoegde diensten.
Concreet:
 • Op het terrein controleer je met behulp van een dienstvoertuig de naleving van de regelgeving in verband met Brusselse en niet-Brusselse taxi's en huurvoertuigen met chauffeur;
 • Je stelt eventuele overtredingen vast, stelt een verslag of een proces-verbaal op en indien nodig ga je over tot de inbeslagname van het voertuig;
 • Je stelt vast indien privévoertuigen parkeren op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor taxi's en je verbaliseert de eigenaars;
 • Je controleert de conformiteit van taxi’s en limousines vóór registratie alsook bij het verlengen van vergunningen;
 • Je verricht administratieve onderzoeken, stelt verslagen op en indien nodig verhoor je de chauffeurs en exploitanten.
Specifieke factoren in verband met de functie
Ongeveer eenmaal per maand zal je 's avonds, 's nachts en/of in het weekend moeten werken.
Indien je aan het werk gaat op het terrein, moet je verplicht een uniform dragen.

Situering binnen de organisatie:

De Directie Personenvervoer verstrekt vergunningen aan uitbaters van taxi's, limousines en bijzondere vormen van geregeld vervoer, en ziet toe op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden.
Ze beheert de toegang tot het beroep van taxichauffeur en behandelt de klachten van het cliënteel en het publiek.
Ze beheert ook verschillende dossiers op vraag van het kabinet van de toezichthoudende minister (bijvoorbeeld de collectieve taxidiensten, de taxicheques, de tevredenheidsenquêtes van het cliënteel, de signalisatie van taxistandplaatsen, de visuele identiteit van de taxi's, de wijzigingen aangebracht aan de regelgeving, enz.).
Meer informatie over de website van Brussel Mobiliteit: https://mobilite-mobiliteit.brussels/

Profiel

Functionele competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies;
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren;
 • Je drukt je, zowel schriftelijk als mondeling, op een duidelijke en begrijpelijke manier uit;
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's;
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Je reageert resultaatgericht reageren op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
De competentie in het vet gedrukt wordt als zeer belangrijk voor de functie beschouwd en zal meer doorwegen in de eindscore.
Bijkomende vereisten voor deze functie
Voor deze functie is een rijbewijs B vereist.
De Belgische nationaliteit is vereist om het rechterlijk politiebevel te verkrijgen
Niet vereist, wel een troef
Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Wij bieden

Weddeschaal: B101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.342,15 €
Deze betrekking valt in de categorie van de bijkomende en specifieke opdrachten (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/03/2014). Er geldt een specifieke geldelijke loopbaan voor. Dergelijke betrekkingen bieden daarentegen geen mogelijkheid tot interne mobiliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Bijkomende voordelen:
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • telewerk[1]
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure

Indien je wil deelnemen aan deze selectie, , gelieve je curriculum vitae en je motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) door te sturen naar: sprb@actiris.be. Om je kandidatuur optimaal te kunnen behandelen, dien je DE FUNCTIECODE 862590/40000534 – 40000928 – 40001164 – 40001231 - 40001884 VERPLICHT TE VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een intakegesprek bij Actiris;
 • De 20 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden bij de GOB tijdens de werkuren;
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De geselecteerde kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden.
 • De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Info procedure: Ekram El Azzouzi (Tel: 02/800 34 27 / Mail: eelazzouzi@gob.brussels) 
Info functie: Bart Ooms (Tel: 02/204 18 28 / Mail: booms@gob.brussels)