Directeur-Generaal van Brussel Mobiliteit (m/v/x)

Referentie: MandaatBMDG

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Ben jij de nieuwe
DIRECTEUR-GENERAAL
van Brussel Mobiliteit?

 

De opdrachten van Brussel Mobiliteit

Bijdragen aan de uitwerking van beleidslijnen op het vlak van mobiliteit en die uitvoeren om de weggebruiker de meest geschikte en doeltreffende vervoerswijze te garanderen.
Een performante en veilige transportinfrastructuur ontwerpen, aanleggen, onderhouden en uitbaten, alsook een duurzame en kwaliteitsvolle openbare ruimte, in het Gewest.

Visie van Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit wil zoveel mogelijk neigen naar een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte organisatie om als referentiespeler erkend voor zijn expertise en klantgerichtheid de uitdagingen van het Gewest zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Brussel Mobiliteit ondergaat momenteel een grondige structurele hervorming, die onder meer beoogt het bestuur te organiseren vanuit het oogpunt "Plan and Design, Build, Maintain and Operate".

Deze nieuwe structuur moet voldoen aan een streven naar doeltreffendheid en doelmatigheid en moet passen binnen een managementcultuur gebaseerd op transversaliteit en samenwerking.
Om aan deze visie tegemoet te komen is er een overgangsplan uitgewerkt, met de naam "route 66" ter verwijzing naar 66 verbeterpunten. Het groepeert een geheel van projecten waarrond de nieuwe managementcultuur wordt opgebouwd, en brengt de verschillende spelers in kaart volgens hun rollen in de overkoepelende programma's en projecten.

Opdracht van de Directeur-generaal

Leidt en coördineert alle activiteiten van zijn/haar bestuur om:
- een relevante, doeltreffende en samenhangende bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de beleidsinitiatieven,
- een loyale en correcte uitvoering te garanderen van de beleidsinitiatieven waartoe de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist,
- de klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden: de burgers en de regering.

We bieden je
  • Een gevarieerde en boeiende job, met veel verantwoordelijkheid in een dynamische sfeer
  • Een verloning volgens de schaal A5 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Competitieve extralegale voordelen

 

Procedure

Alle nuttige informatie is te vinden in de oproep van het Belgisch Staatsblad van 23/04/2018 (Numac :2018030845)

Website publicatie: http://www.etaamb.be/nl/vacante-bettreking_n2018030845.html

De volledige functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het standaard curriculum vitae en alle inlichtingen in verband met de procedure kunnen verkregen worden bij het secretariaat mandaten van Brussel Openbaar Ambt:

Bram De Croock (NL): 02/800 36 42 - bdecroock@gob.brussels

Didier Van Merris (FR): 02/800 36 43 - dvanmerris@sprb.brussels