Laborant(e) Instrumentele Analyses

Referentie: 40001980

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Brucefo

Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise (BRUCEFO) is een geaccrediteerd laboratorium. Het biedt ondersteuning aan bedrijven die werkzaam zijn in de voedingsmiddelensector door de kwaliteit van de voedingsmiddelen en consumptiegoederen die ze produceren te controleren en door ze technische bijstand te verlenen. Op die manier dragen de activiteiten van dit laboratorium bij tot een betere kwaliteit van de producten en de ontwikkeling van nieuwe projecten.

De hoofdopdracht van het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO bestaat in het bieden van ondersteuning aan bedrijven uit de voedingsmiddelensector door:

 • microbiologische en chemische kwaliteitscontroles uit te voeren op de voedings- en consumptiemiddelen die ze produceren;

 • technische bijstand en advies te verlenen voor de productie van kwalitatief hoogstaande producten, die voldoen aan de wettelijke normen.

 

Omschrijving van de jobinhoud:

Je maakt deel uit van de cel ‘instrumentele analyses’, bestaande uit in totaal 4 analisten. Als assistent ben je verantwoordelijk voor de routine analyses en sta je de attachés bij.
Je voert samen met jouw collega’s de (routine)analyses uit. Volgende technieken worden gebruikt: gaschromatografie, ionenchromatografie, vloeistofchromatografie (HPLC), atomaire absorptie (AAS) De voornaamste analyses zijn: bepalen van suikerprofiel, vetzuursamenstelling, gehalte aan cholesterol, gehalte aan mineralen, gehalte bewaarmiddelen, vitaminen, kleurstoffen,…

Daarnaast sta je ook in voor de volgende taken:

 • Je doet bemonsteringen bij bedrijven en grootkeukens (indien nodig);
 • Je werkt mee aan het op punt stellen van nieuwe analysemethoden;
 • Samen met jouw team werk je mee aan de uitbreiding van de accreditatiescope. Hiervoor schrijf je mee procedures uit, doe je de nodige validatietesten, interpreteer je samen met de teamcoördinator de resultaten,…;
 • Op basis van een maandelijkse takenlijst doe je het nodige onderhoud en de nodige kalibraties van de toestellen;
 • Samen met jouw collega’s volf je de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op;
 • Je werkt ook mee aan de studie voor de aankoop van nieuwe apparatuur en helpt deze met de collega’s in dienst te stellen;
 • Je hebt oog voor kwaliteit en past het kwaliteitssysteem toe in alle aspecten van jouw werk;
 • Ten slotte onderhoud je contacten met klanten en staat hen met raad en daad bij.

 

Profiel

Kennis
 • Basiskennis van de norm ISO 17025
 • Basiskennis van samenstelling van voedingsmiddelen (belangrijke bestanddelen van voeding: macro- en micronutriënten)
Functionele competenties
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en je voert oplossingen uit;
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten;
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties;
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven zetten, ook bij tegenwerking.
Aangezien de motivatie voor deze functie als zeer belangrijk wordt beschouwd, zal hieraan een dubbele weging toegekend worden.

 

Niet vereist, wel een troef
Ervaring in een (geaccrediteerd) laboratorium wordt beschouwd als een troef.
Je hebt een actieve kennis van het Frans gezien je terecht komt in een tweetalige omgeving.

 

 

Wij bieden

Weddeschaal: B101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : € 2.296,18
Bijkomende voordelen:
 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,22 €/km
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

 

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure ( https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/ )

 

 

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór zondag 8 juli om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie te bezorgen :
 • via onze website www.brujob.be,
 • of aan : GOB, Directie Human Resources, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.
 
De procedure verloopt als volgt:
 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test die ze zullen ontvangen ten laatste 14 dagen na het afsluiten van de vacature;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden.
 • De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve.
 
Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40001980 vermeldt.

 

Info procedure: Femke De Cauwer (Tel: 02/800 33 96/ Mail: fdecauwer@gob.brussels)
Info functie: Jurgen Denys (Tel: 02/800 39 05 / Mail: jdenys@gob.brussels)