Projectbeheerder Managementtools (m/v/x)

Referentie: 40000245

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Directie Kwaliteit

Dit betreft een vacante betrekking bij de Directie Kwaliteit van het bestuur Brussel Gewestelijke Coördinatie. De opdracht van de directie Kwaliteit betreft het consolideren, harmoniseren en systematiseren van de kwaliteitszorg bij de GOB.

De kwaliteitszorg betreft de GOB in zijn geheel en alle componenten van de organisatie.

De cel zorgt voor het opzetten, beheren en/of coördineren van de acties die zijn ingeschreven in het strategisch actieplan van de GOB (permanente verbetering van de processen, coördinatie van de opvolging van de jaarlijkse operationele plannen (POP’s), bevordering van het gebruik van boordtabellen, systematisch overleg met de betrokken partijen, behalen van de “ISO 9001”-norm bij verschillende administratieve eenheden, voorbereiding en opvolging van beleidsnota’s en beleidsbrieven en alle andere acties of projecten die resulteren uit nieuwe ontwikkelingen op strategisch vlak.

De directie werkt samen met andere administratieve eenheden zoals de cel Beheerscontrole (BFB). Daarnaast beheert de cel interen en externe netwerken in verband met kwaliteit.

De 8 principes van uitmuntendheid vormen de leidraad voor de acties van de cel:

 1. Evenwichtige resultaten neerleggen
 2. Meerwaarde creëren voor de klanten
 3. Leiding geven op visionaire, inspirerende en integere wijze
 4. Beheren via processen
 5. De betrokkenheid van het personeel verhogen
 6. Creativiteit en innovatie stimuleren
 7. Partnerships ontwikkelen
 8. Ijveren voor een duurzame toekomst.

 

Omschrijving van de jobinhoud:

Je wordt aangeworven als Projectbeheerder Managementtools bij de directie Kwaliteit.

 In deze functie zal je onder andere de volgende taken op jou nemen:

 • Je zorgt, in samenwerking met jouw collega’s, voor het uitwerken en uitvoeren van de kwaliteitsacties in verband met het strategisch plan 2017-2022 van de GOB en elk ander project dat resulteert uit nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit;
 • Je zal de bestaande managementinstrumenten van de GOB verder uniformiseren en mee werken aan een project voor de digitalisering van deze management instrumenten. Dit zal één van jouw voornaamste opdrachten zijn;
 • Je adviseert de Secretaris-generaal en de Adjunct-secretaris-generaal ter zake;
 • Je werkt actief samen met de andere administratieve eenheden van de GOB en Brussel Gewestelijke Coördinatie, waaronder de Klachtendienst, de cel Administratieve Vereenvoudiging, de directie Communicatie, de directie IT-Coördinatie, de directie Interne Audit, de directie Facilities en meer in het bijzonder de cel Beheerscontrole van Brussel Financiën en Begroting.

 

Uw profiel

Kennis
 • Een grondige kennis van de sturings- en/of beheersinstrumenten die bij het ministerie gebruikt worden;
 • Een goede kennis van het beheer van projecten.

 

Functionele competenties
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op. Je bent in staat alternatieven te zoeken en de oplossing uit te voeren;
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken. Je neemt jouw verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Wij bieden

Weddeschaal: A101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : €3177,93

Bijkomende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • Telewerk[1]
[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n) en de directieraad.

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure (https://brujobs.irisnet.be/nl/page/amenagement-raisonnable)

 

 

Procedure

Indien je wil deelnemen aan deze selectie, gelieve voor 13 september 2017 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie door te sturen naar: sprb@actiris.be. Om jouw kandidatuur optimaal te kunnen behandelen, dien je DE FUNCTIECODE 507977 VERPLICHT TE VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een intakegesprek bij Actiris;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden bij de GOB tijdens de werkuren;
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden.
 • De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

Info procedure: Jessica Defoy (Tel: 02/800 36 77 / Mail: jdefoy@gob.brussels)
Info functie: Mark Van Roy (Tel: 02/800 37 44 / Mail: mvanroy@gob.brussels)