Technisch-administratief dossierbeheerder: cel Vergunningen (m/v/x)

Referentie: 40004187

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Brussels International

Als hoofdstad van de Europese Unie herbergt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van internationale instellingen en organisaties. Het Gewest heeft zich internationaal opengesteld en voert sinds 1989 een dynamisch buitenlands beleid.

Brussels International neemt actief deel aan het buitenlandse beleid van het Gewest en bestaat uit vijf cellen:
- de cel bilaterale betrekkingen, public relations,  protocol en communicatie
- de cel multilaterale betrekkingen en Europa
- de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  bij de Europese Unie
- de cel financiën en reizen
- de cel vergunningen

Omschrijving van de jobinhoud:

Samen met jouw collega ingenieur, die de cel coördineert, zorg je voor de analyse en de verwerking van de dossiers met betrekking tot de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie alsook van de goederen en technologie voor tweeërlei gebruik. Dit gebeurt op 3 niveaus: het administratieve, het technische en het juridische/politieke niveau.

Deze verwerking omvat volgende activiteiten:

 • Je analyseert de politiek-juridische plannen van de vergunningsdossiers;
 • Je stelt ontwerpen van reglementaire verslagen op (halfjaarlijkse en jaarlijkse wapenverslagen);
 • Je volgt de internationale wetgeving met betrekking tot de handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik op, alsook de aanpassingen van de wetgeving op Belgisch niveau;
 • Je neemt deel aan de overleg- en coördinatievergaderingen ter zake met de federale overheid en de gefedereerde entiteiten;
 • Je bouwt de nodige relaties op met de contactpersonen die bij de FOD Buitenlandse Zaken en bij de Belgische ambassades in het buitenland aangesteld zijn;
 • Je neemt deel aan bepaalde Europese en internationale vergaderingen ter zake;
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.

Je helpt mee aan het ontwikkelen van een Brussels beleid met betrekking tot de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie,  alsook van de goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, en je helpt mee aan de uitvoering van de nieuwe Brusselse wetgeving tot regeling van het wapenverkeer en het Europees reglement tot regeling van het verkeer van de dual use producten.

Uw profiel

Kennis
 • Een goede kennis van de Verordening (EG) Nr. 428/2009 over de producten en technologieën voor tweeërlei gebruik;
 • Een goede kennis van de Ordonnantie van 20 juni 2013 (Wapenordonnantie);
 • Een goede kennis van het Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie;
Een goede juridische ervaring is vereist.

Troef
Ervaring met de volgende opdrachten wordt beschouwd als troef :
 • Analyse van Europese/federale/regionale juridische reglementeringen
 • Opstellen van juridische teksten

Functionele competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch;
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;
 • Je drukt je op een duidelijke en begrijpelijke manier uit en rapporteert nauwkeuring;
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten;
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Bijkomende vereisten voor deze functie

De Belgische nationaliteit is vereist voor deze functie.

Specifieke factoren
Buitenlandse missies kunnen sporadisch plaatsvinden (gemiddeld 1 à 4 keer per jaar).

 

Wij bieden

Weddeschaal: A101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : €3115,64


Bijkomende voordelen:
-    35 verlofdagen per jaar
-    maaltijdcheques
-    opleidingspakket voor nieuwkomers
-    gratis MIVB-abonnement
-    mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
-    werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
-    fietspremie: 0,22 €/km
-    Telewerk


Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap:
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure (https://brujobs.irisnet.be/nl/page/amenagement-raisonnable)
 


Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 27 juni 2017 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie te bezorgen :

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma, CV en identiteitskaart);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test die de 5 kerncompetenties zal evalueren (nl. in team werken, servicegericht handelen, doelstellingen behalen, zichzelf ontwikkelen en betrouwbaarheid tonen);
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden.


Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40004187 vermeldt.

Info functie: Cataldo Alu (Tel.: 02/800 37 27 / E-mail: calu@sprb.brussels)

Info procedure: brujob@sprb.brussels