Directeur-diensthoofd (rang A4) (m/v/x)

Referentie: MandatBM

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Vacatures voor de betrekkingen van directeur-diensthoofd (rang A4) ’Exploitatie en Vervoer’, ‘Onderhoud’ en ‘Bouw’ bij Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)

 
- de betrekking van directeur-diensthoofd (rang A4) ’Exploitatie en
Vervoer’ bij Brussel Mobiliteit
- de betrekking van directeur-diensthoofd (rang A4) ’Onderhoud’ bij
Brussel Mobiliteit
- de betrekking van directeur-diensthoofd (rang A4) ’Bouw’ bij
Brussel Mobiliteit

De mandaathouders zullen worden aangesteld door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering. De duur van de mandaten bedraagt 5 jaar. De mandaathouders worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en aan het einde van hun mandaat. Het gewestelijke beleid wordt op een coherente, efficiënte en transparante manier voorbereid en uitgevoerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).
Het is de bedoeling om de Brusselse burgers en bedrijven een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met oog voor de waarden van de overheidsdiensten.
 
Brussel Mobiliteit is verantwoordelijk voor het gewestelijke mobiliteitsbeleid
en voor de openbare werken op het gewestelijke grondgebied en is één van de besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voortaan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heet.

 

Alle nuttige informatie is te vinden in de oproep van het Belgisch Staatsblad van 06/06/2017 (Numac : 2017012384)